Baanboard.com

Go Back   Baanboard.com > Forum > BB Language Forums > ไทยฟอรัม

User login

Frontpage Sponsor

Main

Poll
How big is your Baan-DB (just Data AND Indexes)
0 - 200 GB
18%
200 - 500 GB
29%
500 - 800 GB
3%
800 - 1200 GB
6%
1200 - 1500 GB
8%
1500 - 2000 GB
12%
> 2000 GB
23%
Total votes: 65

Baanboard at LinkedIn


Reference Content

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 25th January 2005, 03:13
Poowanai's Avatar
Poowanai Poowanai is offline
Member
 
Join Date: Jan 2005
Location: Thailand
Posts: 90
Poowanai is on a distinguished road
Baan: Baan , Baan ERP & LN - DB: unit - OS: unit
Smile ÊÇÑÊ´Õ ¤ÃѺ Users BaaN

ÊÇÑÊ´Õ·Ø¡·èÒ¹
àÁ×èÍÇѹ·Õè 20 Á¡ÃÒ¤Á 2548 ·Õè¼èÒ¹ÁÒ¼Áä´éÁÕâÍ¡ÒÊä´éä»ÃèÇÁ§Ò¹·Õè¨Ñ´¢Öé¹â´Â SSA Global áÅÐä´é¾º»Ð¡Ñº¼ÙéÁÕà¡ÕÂõÔËÅÒÂæ ·èÒ¹ áÅÐä´éáÅ¡à»ÅÕ蹤ÇÒÁ¤Ô´àË繡ѹ ¡ç ä´é·ÃÒºÇèÒËÅÒ·èÒ¹¡çÂѧ¾Íã¨ã¹Ãкº BaaN ÍÂÙè áÅÐËÅÒÂæ ·èÒ¹ ¡ç ÃÙéÊÖ¡ÇèÒÃкº¡ÓÅѧà»ç¹»Ñ­ËÒ â´Â¡ÒùÕé¼Áä´éàÃÕ¹ËÅÒ·èÒÂä»ÇèÒ¢³Ð¹Õé ä´éÁÕ¡ÒÃÊÃéÒ§ webboard à¾×èÍãËé¾Ç¡àÃÒæ ·èÒ¹æ ·ÕèãªéºÒ¹«ì ä´éáÅ¡à»ÅÕ蹤ÇÒÁ¤Ô´àË繡ѹ â´Âà»ç¹¡ÒÃÊÃéÒ§ âÍ¡ÒÊãËéàÃÒæ ·èÒ¹ æ ä´éÃèÇÁ¤Ô´áÅÐËÒá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃá¡é»Ñ­ËҢͧÃкº â´Â¨Ðà»ç¹¡ÒÃáºè§»Ñ¹¤ÇÒÁÃÙé¡Ñ¹à¾×èÍ ¤ÇÒÁÊÁºÙóì¢Í§Ãкº áÅÐ ¨ÐäÁèÁÕ¤èÒãªé¨èÒÂã´ æ ·Ñé§ÊÔé¹ã¹¡ÒÃâµéµÍº¡ÒÃá¡é»Ñ­ËÒã¹ board ¹Õé ¤ÃѺ
¼ÁËÇѧà»ç¹ÍÂèÒ§ÂÔ觷Õè¨Ðä´éÃѺ·ÃÒºáÅÐÃèÇÁá¡é»Ñ­ËҡѺ·Ø¡æ ·èÒ¹ à¾×èÍ·ÓãËéÃкººÒ¹«ìã¹àÁ×ͧä·Â ä´éãªé§Ò¹ÍÂèÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ·Ñ´à·ÕÂÁ¡ÑºµèÒ§»ÃÐà·È·Õè ÁÕ¡ÒÃãªéÃкººÒ¹«ì ¡Ñ¹ÍÂèÒ§á¾ÃèËÅÒÂ
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
Reply With Quote
Sponsored Links
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Invitation to SSA Global's BaaN User Group Meeting in Bangkok nopadon ไทยฟอรัม 0 12th January 2005 19:25
How can I log Baan GUI users? (like "last") m.wilhelm Tools Administration & Installation 13 9th December 2004 17:03
How to Restore User's Baan Desktop???? sant123 Tools Administration & Installation 1 29th September 2004 19:12
Link between Baan Users & Database Users p.cole Tools Administration & Installation 11 22nd March 2003 02:51
BSP-US (LLC) added as a Baan Education Alliance svandenh General Discussion & Chat 1 20th August 2001 19:44


All times are GMT +2. The time now is 23:45.


©2001-2018 - Baanboard.com - Baanforums.com